NỘI QUY HỌC TẬP

Quy chế hoạt động

  1. Bài kiểm tra đánh trình độ đầu vào

Tất cả các học viên cần phải tham gia buổi học test đầu vào trước khi đăng ký khoá học tại trung tâm. Buổi học test này được thiết kế để đánh giá chính xác độ đầu vào của học viên và được thực hiện hoàn toàn MIỄN PHÍ.

Học viên sẽ được lên lộ trình phù hợp cho từng cá nhân để có thể theo kịp tiến độ với nhu cầu đầu ra. Từ đó, học viên có thể chủ động trong việc cải thiện kỹ năng của bản thân.

  1. Lịch học và giảng viên

Học viên sẽ được trung tâm cung cấp lịch khai giảng, lịch học và thông tin về giáo viên đứng lớp cũng như giáo trình học.

  1. Giáo trình giảng dạy

Giáo trình giảng dạy tại trung tâm là sản phẩm do SG – Learning English Center biên soạn ra, chuẩn với giáo trình Cambridge.

SG – Learning English Center luôn cập nhật và cải tiến giáo trình hàng năm đón đầu và phù hợp với yêu cầu của Quố tể và Bộ Giáo Việt Nam.

Quy định về Lớp học, Chuyển nhượng khoá học, Thay đổi lịch học, Bảo lưu khoá học

  1. Quy định về lớp học

– Lớp học sẽ được diễn ra trực tuyến và học qua phần mềm Skype.

– 100% video được lưu lại nhằm đảm bảo việc kiểm tra chất lượng toàn bộ các bài học của học viên tham gia từng buổi học tại trung tâm.

– Mọi trường hợp học viên nghỉ phải được thông báo thông qua số Hotline của bộ phận Học vụ hoặc liên hệ trực tiếp trên group học bằng tin nhắn (kể cả tiếng Việt), chậm nhất trước 2 TIẾNG trước buổi học để kịp thời thông báo giáo viên và KHÔNG bị trừ buổi học.

– Học viên phải đảm bảo được trang thiết bị học tập, nếu có bất cứ trường hợp về máy tính, ipad có lỗi kỹ thuật thì buổi học hôm đó sẽ không được bù và được điểm như là một buổi học.

– Trong quá trình lớp học diễn ra nếu học viên không thông báo nghỉ thì giáo viên theo khung giờ như sau:

  • Giáo viên chờ 20 phút – đối với lớp 30 phút
  • Giáo viên chờ 40 phút – đối với lớp 45 phút
  • Giáo viên chờ 60 phút – đối với lớp 45 phút
  1. Quy định về chuyển nhượng khoá học

Sau khi đăng ký khoá học, học viên không thể tham gia khoá học thì có thể nhượng lại khoá học cho người khác và không mất phí chuyển nhượng.

Người được chuyển nhượng sẽ tham gia buổi học test đầu vào để xác định trình độ để có thể cam kết chất lượng đầu ra.

Lưu ý:

Trong trường hợp khác, nếu khoá học đã được khai giảng, vì lý do khách quan học viên không thể tiếp tục được khoá học, muốn chuyển nhượng lại số buổi học còn lại cho người khác, khoá học phải còn trên 50% số buổi học của khoá mới đảm bảo được chuyển.

  1. Quy định về thay đổi lịch học

Học viên sẽ được thay đôi khoá học theo những trường hợp như sau:

– Đối với khoá học 36 buổi – học viên được thay đổi lịch học tối đa 2 lần.

– Đối với khoá học 72 buổi – học viên được thay đổi lịch học tối đa 4 lần.

– Đối với khoá học 144 buổi – học viên được thay đổi lịch học tối đa 6 lần.

– Đối với khoá học 216 buổi – học viên được thay đổi lịch học tối đa 8 lần.

  1. Quy định về bảo lưu khoá học
Quy định về bảo lưu khóa
Gói họcThời gianSố lần bảo lưu tối đaThời hạn bảo lưu tối đaSố lần đổi giáo viên
36 giờ3 tháng430 ngày1
72 giờ6 tháng645 ngày2
108 giờ9 tháng860 ngày3
144 giờ12 tháng970 ngày3
216 giờ18 tháng1080 ngày4
288 giờ24 tháng1190 ngày4
360 giờ30 tháng12100 ngày5
432 giờ36 tháng14110 ngày6