PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO

phương-pháp-đào-tạo-pmd

Phương pháp P.M.D độc quyền của Nhân Văn Đại Việt

Phát triển toàn diện các kỹ năng, nâng cao tư duy ngôn ngữ

Yếu tố P - Presentation (Thuyết trình)

Kỹ năng thuyết trình là một trong những kỹ năng quan trọng trong việc học ngôn ngữ Anh

  • Cải thiện khả năng trình bày, cách xác định nội dung, thu thập thông tin, tổng hơp kiến thức và sâu chuỗi thành 1 tổng thể, truyền đạt được những thông tin rõ ràng và mạch lạc
  • Rèn luyện phong thái tự tin, giọng nói tự nhiên và rõ ràng, điểu khiển bài thuyết trình một cách lôi cuốn

Yếu tố M - Mindset (Tư duy)

Kỹ năng tư duy về ngôn ngữ sẽ giúp cho học viên

  • Tự phân tích tính logic trong các ý tưởng, câu nói
  • Nâng cao khả năng nắm rõ thông tin
  • Nhạy bén trong cách nhận diện của sự việc
debate

Yếu tố D - Debate (Phản biện)

  • Kỹ năng sử dụng những luận cứ và dẫn chứng để đưa ra ý kiến, bảo vệ quan điểm của mình
  • Khả năng vận dụng suy nghĩ độc lập, kết hợp cùng việc đánh giá, phân tích nhắm nhận dạng và đánh giá các lập luận theo những cách nhìn khác nhau nhắm làm sáng tỏ quan điểm cá nhân
  • Tìm ra những sự không nhất quán và lỗi sai phổ biến trong cách lập luận, khẳng định lại tính chính xác của vấn đề
  • Xem xét cách lập luận và sự đúng đắn trong quan điểm. Nhân dạng sự liên quan và tầm quan trọng của các ý tưởng. Giải quyết vấn đề một cách có hệ thống